Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Nghị định
  Quyết định Thủ tướng CP
  Thông tư liên tịch
  Thông tư

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ, mã số QCVN 04:2009/BTNMT

  Ký hiệu 06/2009/TT-BTNMT Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ
  Loại văn bản Thông tư Người ký Nguyễn Văn Đức
  Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày ban hành
  Ngày có hiệu lực Còn hiệu lực? có hiệu lực