Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC

  Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

  Chương 1. Điều 1

  1...

  Văn bản hiện thời
  04/2007/TTLT-BTNMT-BTC - Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
  Văn bản căn cứ
  12/2002/NĐ-CP , 60/2003/NĐ-CP , 170/2003/NĐ-CP , 181/2004/NĐ-CP
  Văn bản liên quan
  12/2002/NĐ-CP , 60/2003/NĐ-CP , 170/2003/NĐ-CP , 181/2004/NĐ-CP , 31/2005/NĐ-CP , 83/2003/TTLT-BTC- , 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC , 205/2004/NĐ-CP , 06/2005/TT-BNV , 05/2005/TT-BLĐTBXH , 07/2005/TT-BNV , 04/2005/TT-BLĐTBXH , 03/2005/TT-BLĐTBXH , 11/2005/TT-BNV- , 09/2005/TT-BNV , 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT , 05/2005/TT-BNV , 83/2002/TT-BTC , 79/2005/TT-BTC , 61/2005/QĐ-BTC , 63/2005/TT-BTC , 206/2003/QĐ-BTC ,

  Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

  Ký hiệu 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC Lĩnh vực
  Loại văn bản Người ký
  Cơ quan ban hành Ngày ban hành 27-02-2007
  Ngày có hiệu lực Còn hiệu lực? có hiệu lực