Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Văn bản hiện thời
  16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC - Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  Văn bản căn cứ
  43/2014/NĐ-CP , 47/2014/NĐ-CP , 21/2013/NĐ-CP
  Văn bản liên quan
  43/2014/NĐ-CP , 47/2014/NĐ-CP , 21/2013/NĐ-CP , 58/2014/NĐ-CP , 215/2013/NĐ-CP , 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ,

  Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

  Ký hiệu 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Lĩnh vực
  Loại văn bản Người ký
  Cơ quan ban hành Ngày ban hành
  Ngày có hiệu lực Còn hiệu lực? có hiệu lực