Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Văn bản hiện thời
  65/2010/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
  Văn bản căn cứ
  32/2001/QH10 , 20/2008/QH12
  Văn bản liên quan

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học

  Ký hiệu 65/2010/NĐ-CP Lĩnh vực
  Loại văn bản Người ký
  Cơ quan ban hành Ngày ban hành
  Ngày có hiệu lực Còn hiệu lực? có hiệu lực