Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Luật
  Nghị định
  Quyết định Thủ tướng CP

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học

  Ký hiệu 65/2010/NĐ-CP Lĩnh vực Môi trường
  Loại văn bản Nghị định Người ký Nguyễn Tấn Dũng
  Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày ban hành
  Ngày có hiệu lực Còn hiệu lực? có hiệu lực