Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Luật
  Nghị định
  Quyết định Thủ tướng CP
  Thông tư liên tịch

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2013....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./....

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

  Ký hiệu 15/2012/TT-BTNMT Lĩnh vực Tài nguyên đất
  Loại văn bản Thông tư Người ký Nguyễn Mạnh Hiển
  Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày ban hành 26-11-2012
  Ngày có hiệu lực 14-01-2013 Còn hiệu lực? hết/chưa hiệu lực