Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này....

  Văn bản hiện thời
  17/2016/TT-BTNMT - Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
  Văn bản căn cứ
  67/2006/QH11 , 21/2013/NĐ-CP , 64/2007/NĐ-CP , 102/2008/NĐ-CP , 102/2009/NĐ-CP , 179/2004/QĐ-TTg ,
  Văn bản liên quan
  67/2006/QH11 , 21/2013/NĐ-CP , 64/2007/NĐ-CP , 102/2008/NĐ-CP , 102/2009/NĐ-CP , 179/2004/QĐ-TTg , 58/2015/TT-BTNMT ,
  17_2016_TTBTNMT_319954.docx Lượt xem: 954

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Ký hiệu 17/2016/TT-BTNMT Lĩnh vực
  Loại văn bản Người ký
  Cơ quan ban hành Ngày ban hành 19-07-2016
  Ngày có hiệu lực 01-09-2016 Còn hiệu lực? có hiệu lực