Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC

  Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2015....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./....

  Văn bản hiện thời
  45/2015/TT-BTNMT - Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
  Văn bản căn cứ
  Luật Chuyển giao công nghệ , 133/2008/NĐ-CP , 64/2007/NĐ-CP , 21/2013/NĐ-CP , 179/2004/QĐ-TTg
  Văn bản liên quan
  133/2008/NĐ-CP , 64/2007/NĐ-CP , 21/2013/NĐ-CP , 179/2004/QĐ-TTg , 102/2008/NĐ-CP , 26/2014/TT-BTNMT ,
  45_2015_TTBTNMT_295058.docx Lượt xem: 906

  Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Ký hiệu 45/2015/TT-BTNMT Lĩnh vực
  Loại văn bản Người ký
  Cơ quan ban hành Ngày ban hành 20-10-2015
  Ngày có hiệu lực 05-12-2015 Còn hiệu lực? có hiệu lực